1. Ana Sayfa
  2. İş Güvenliği Uzmanlığı

İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü Nasıl Oluşturulur?

İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü Nasıl Oluşturulur?
1

İş sağlığı ve güvenliği kültürü nasıl oluşturulur? İş sağlığı ve güvenliği, çalışanların çalışma ortamlarında sağlık ve esenliğine yönelik riskleri yönetme sistemidir. İş güvenliği ve sağlığının amacı, çalışma ortamının güvenli olmasını ve çalışanların çalışma koşullarından zarar görmemesini sağlamaktır. “İş sağlığı ve güvenliği” kavramı, her şeyden önce sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının oluşturulmasını mümkün kılar. Özellikle iş sağlığı ve güvenliği kültürü son zamanlarda çok daha fazla bir şekilde dikkat çekici etkiye sahip bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır.

Birçok ülkede iş sağlığı ve güvenliğinin gereklilikleri devlet kurumları tarafından düzenlenmektedir. Elbette ki bu durum ülkemiz için de geçerli olan bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. İş sağlığı ve güvenliği, iş veya istihdamla uğraşan kişilerin sağlık, güvenlik ve refahını koruma uygulamasıdır. Hem bir işyerinin çalışanlarını hem de işverenlerini ilgilendirmektedir. Bundan dolayıdır ki iş sağlığı ve güvenliğinin son derece geniş kapsamlı bir alanı içine aldığını rahatlıkla ifade edebiliriz. Özellikle iş sağlığı ve güvenliğinin oluşturulması gündeme geldiği zaman karşımıza geniş kapsamlı bir hizmet alanı çıkmaktadır.

İş sağlığı ve güvenliği kültürü; çalışanı iş faaliyetleri nedeniyle meydana gelebilecek fiziksel yaralanmalardan ve mesleki rahatsızlıklardan korumayı amaçlayan bir kültürün benimsenmesini sağlar. İş sağlığı ve güvenliğinin işyerinde yaralanan çalışanlara gelir ikamesi sağlayan işçi tazminatını içerdiği bilinmektedir. Öte yandan iş sağlığı ve güvenliğinin evrensel olarak kabul edilmiş bir tanımı olmamasına rağmen, genel olarak “çalışanları etkileyen tehlikeleri ve riskleri azaltmaya çalışan bir yönetim yaklaşımı” olarak tanımlanabilir. Bu durumun doğal sonucu olarak bu kavramın uluslararası ortamlarda geçerliliğinin bulunduğunu rahatlıkla ifade edebiliriz.

İş sağlığı ve güvenliği kültürü nasıl oluşturulur?

İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü Neden Önemlidir?

İş sağlığı ve güvenliği kültürü son derece geniş kapsamlı bir uygulama alanına sahiptir. İş sağlığı ve güvenliğinin iş yerinde riski azaltmak için bir politika çerçevesi, bu politika hedefine ulaşmak için bir dizi yönetim stratejisi ve bu stratejileri bir kuruluşun operasyonları bağlamında uygulamaya devam eden bir taahhüt olduğunu rahatlıkla iade edebiliriz. Dolayısıyla son zamanlarda bu kültürün geliştirilmesine yönelik olarak karşımıza geniş kapsamlı bir hizmet alanının çıktığını rahatlıkla ifade edebiliriz.

İş sağlığı, mesleki çalışma alanının sağlıklı bir ortam olmasını mümkün kılan daha geniş alanın bir parçasıdır. İş sağlığı kavramı, işle ilgili sağlık bakımının tüm yönleriyle ilgilenir. Bu istihdamdan kaynaklanan hastalık veya yaralanmadan etkilenen işçilerin önlenmesi, değerlendirilmesi, tedavisi ve rehabilitasyonu gibi alanları bile içerebilir. Bütün bu bilgiler ışığında iş sağlığı ve güvenliğinin son derece geniş kapsamlı bir hizmet alanı olduğunu rahatlıkla ifade etmek de mümkün olmaktadır.

İş sağlığı ve güvenliği kültürü nedir?

Davranış Odaklı İş Güvenliği Nedir?

İş sağlığı ve güvenliği, insanların iş yerinde sağlık ve güvenliğinin korunmasıdır. Çeşitli fiziksel ve psikolojik faktörler nedeniyle tehlikelerin mevcut olabileceği işyerinde önemli bir endişe alanıdır. İş sağlığı ve güvenliği, çalışanların istihdam sırasında güvenlik, sağlık ve refahını sağlamak için gereken önlem ve faaliyetleri ifade eder. Birçok ülkede iş sağlığı ve güvenliği standartları ve hedefleri mevzuatla belirlenmektedir.

Davranış odaklı iş güvenliği pek çok farklı ülkenin üzerinde mevzuatlar geliştirdiği bir konudur. Bu mevzuatlar, işverenlerin çalışanlarına işteyken güvenli bir çalışma ortamı sağlamasını şart koşmaktadır. Ekipman kullanımı, çalışan eğitim programları, acil durum prosedürleri vb. ile ilgili belirli düzenlemelere uymak zorundadırlar. Bu mevzuatlar ayrıca, bunları ihlal eden uyumsuz işverenler için cezalar da öngörmektedir.

İş sağlığı ve güvenliği kültürü neden önemlidir?

İş Güvenliği Uzmanı İşi Durdurabilir Mi?

İş sağlığı ve güvenliği, iş yerinde insanların sağlığını, güvenliğini ve refahını koruyan tüm yöntem, ilke, yaklaşım ve faaliyetlerin bir bileşimidir. Dolayısıyla iş sağlığı güvenliğinin işyerleri açısından kritik bir etkiye sahip oldukları bilinmektedir. Peki; iş yeri ve çalışanlar için kritik bir etkiye sahip olan iş güvenliği uzmanı işi durdurabilir mi? 6331 sayılı yasa çerçevesinde iş güvenliği uzmanının gerekli gördüğü durumlarda işi durmasına karar verme yetkisi bulunmaktadır.

Şayet iş sağlığı ve güvenliği uzmanı işyerinde herhangi bir tehlikeye neden olabilecek bir durumu tespit ettiğinde bu durumu hızlı bir şekilde iş verene bildirmek durumundadır. Bununla birlikte iş sağlığı ve güvenliği uzmanının acil bir şekilde bu riskli durumun düzeltilmesini talep etmek yetkisi de vardır. Bütün bu bilgiler ışığında iş sağlığı ve güvenliği kültürü, iş kazalarının önlenmesi, çalışma ortamı yönetimi, meslek hastalıklarının önlenmesi ve meslek hastalıkları yönetimini içermektedir.

Oy Ver
Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?
İlginizi Çekebilir

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.

Yazar Hakkında

Yorum Yap

Yorumlar (1)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir