1. Ana Sayfa
  2. Genel

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB) Nedir?

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB) Nedir?
Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB)
0

OSGB Nedir ?

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) yasal olarak; “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş, İşyerlerine İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerini vermek üzere kurulmuş, mevzuatın gerektirdiği fiziki ve tıbbi donanıma sahip, iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin (İşyeri Hekimi, İş Güvenliği Uzmanı ve Diğer Sağlık Personelinin) oluşturduğu özel kuruluşlar” şeklinde tanımlanmaktadır.

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB)
Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB)

OSGB görev, yetki ve sorumlulukları nelerdir?

OSGB’ler, hizmet verdikleri işyerlerinde sağlık ve güvenlik risklerine karşı yürütülecek her türlü koruyucu, önleyici ve düzeltici faaliyeti kapsayacak şekilde, çalışma ortamı gözetimi konusunda işverene rehberlik yapılmasından ve öneriler hazırlayarak onayına sunulmasından yükümlüdür. Bu kapsamda Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır.

  • Çalışanların sağlığını korumak ve geliştirmek amacı ile yapılacak sağlık gözetiminin uygulanmasına katkı sağlarlar.
  • Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ve bilgilendirilmeleri konusunda planlama yapar ve işverenin onayına sunarlar.
  • İşyerinde kaza, yangın, doğal afet ve bunun gibi acil müdahale gerektiren durumların belirlenmesi, acil durum planının hazırlanması, ilkyardım ve acil müdahale bakımından yapılması gereken uygulamaların organizasyonu ile ilgili diğer birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparlar.
  • Yıllık çalışma planı, çalışma ortamının gözetimi, çalışanların sağlık gözetimi, iş kazası ve meslek hastalığı ile iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin bilgilerin ve çalışma sonuçlarının kayıt altına alınmasını sağlarlar.
  • Çalışanların yürüttüğü işler, işyerinde yapılan risk değerlendirmesi sonuçları ile işe giriş ve periyodik sağlık muayenesi sonuçları ve iş kazaları ile meslek hastalıkları kayıtlarının, düzenlenmesi ve dosyalanmasını sağlarlar.
  • İşyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personelinin görev, yetki, sorumluluklarının yerine getirilip getirilmediğini denetlerler.

OSGB’lerce görevlendirilen işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı tarafından saklanması gereken iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kayıtlar OSGB arşivinde tutulur ve denetimlerde yetkili memurlar talep ederse gösterilir. OSGB’ ler tüm iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yerine getirilmesi sırasında işyerinin işleyişini aksatmamaya özen gösterirler.

OSGB Ne İş Yapar?

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi işyerlerinize iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personelinin görevlendirilmesini sağlar. İlgili kanuna göre eğer işyerinizde iş güvenliği uzmanı çalıştırma zorunluluğunuz bulunuyorsa OSGB’lere başvuruyorsunuz.

Sizi İSG Katip sistemine giriş yaptırarak iş güvenliği uzmanınızın, işyeri hekiminizin ve diğer sağlık görevlinizin sözleşmesini başlatmanızı sağlıyorlar. Siz işyeri olarak gerekli girişleri yapınca sözleşme imzalamak istediğiniz uzman da kendi kimlik numarası ile giriş yapıp sözleşme isteğinizi onaylıyor. Daha sonra resmi olarak işbaşı yapmış oluyor ve bu aşamadan sonra uzmanın sorumluluğu başlıyor.

Oy Ver
Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?
İlginizi Çekebilir

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.

Yazar Hakkında

Yorum Yap